Portfolio

Bovenal Communicatie & Inspiratie is van vele markten thuis. Naast de ruime, jarenlange ervaring in de zorg (Cure, Care, thuiszorg) heeft zij ook ervaring op het gebied van gemeenten, participatiemaatschappij, (woning)bouw en nog veel meer. Enkele voorbeelden:   

Zorg:
•  Schoonhuis ZorgAccent BV: advisering m.b.t. positionering, schrijven teksten folder en website 
Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven: advisering en schrijven persbericht  
•   Excellent Leven: advisering m.b.t. positionering, schrijven teksten folder en website  
•   Roessingh Arbeid: redigeren folderteksten 
 
Gemeenten/overheid:
•   Lang zult u wonen (bewustwordingscampagne vanuit Provincie Overijssel in samenwerking met 22 gemeenten): communicatieadviseur  
Gemeente Enschede: schrijven webteksten en folderteksten   
Regio Twente: schrijven teksten voor actiesite
   
Bouw/vastgoedontwikkeling:  
BAM Woningbouw Noordoost: advisering m.b.t. seniorenmarketing en redigeren communicatieplan  
•   EVE architecten / Explorius Vastgoedontwikkeling: teksten voor plan ‘Naardereiland’
Paul Hardonk Bouw: redigeren webteksten 
 
Overig:
•   LimeSquare Brand Improvement: tekstschrijver diverse projecten en klanten 
•  RVDV Advocaten: advisering en redigeren teksten
•  Vrijwilligerspunt Raalte: cursus 'Nieuwsbrieven schrijven' en 'Ben ik in beeld?' 
Mendot: advisering en redigeren boek ‘zindelijk maken is kinderspel’ 
Daxis computers: advisering positionering inclusief totaaltraject voor nieuwe folder, cursus Prezi
Lease Unlimited: schrijven teksten direct mail, redigeren brieven
Fischer bevestigingssystemen: schrijven teksten voor actiesite

T: 06 57 39 27 63  |  E: info@bovenal.nl  |  KvK: 08201989